Pronájem kamerové techniky

ZAK18875

Pronajímáme kamery a kamerové systémy uzpůsobené pro automobilové soutěže. Specializujeme se na montáž a využití kamer ve speciálech v úpravě pro závody v rally.

Jsme fyzicky přítomni na všech podnicích MČR v automobilových rally a Rallysprint série, organizovaných Autoklubem ČR. Kamery je však možné využít i ve všech ostatních disciplínách a to i na soutěžích seriálu ME nebo MS.

Provozujeme unikátní webový archivační portál, kde jsou veškerá nahraná videa uložena nejpozději 12 hodin po ukončení soutěže. Zde má každá posádka zřízen vlastní účet, chráněný přístupovými hesly. Ke svým videím má tak přístup ze svého počítače 24 hodin denně a bez omezení.

VARIANTA  A) - Pouze zapůjčení kamery a příslušenství (Ekonomická varianta)

 • Zapůjčíme kompletní sadu pro nahrávání, včetně potřebných montážních prvků. Montáž si provede každý zájemce sám, stejně tak sám obstarává provoz, výměnu baterií, záznamových médií atd.
 • Účtujeme pouze cenu za pronájem techniky, což je obvykle 1000 Kč za jednodenní soutěž. Po uzavření dohody již nelze cenu měnit a to ani v případě předčasného odstoupení, nebo ukončení celé soutěže.
 • Je možná kombinace s jinými službami z nabídky, např. montáž kamery do vozu, prezentace na webu, výroba DVD atd.  Tyto položky se pak účtují podle ceníku
 • Techniku připravíme a předáme určené osobě v servisu před závodem. Lze ale dohodnout i jiný způsob předání, např. odeslání přepravní službou.
 • Bezprostředně po ukončení závodu posádka kameru demontuje a vrátí včetně všech vypůjčených prvků, jako jsou držáky, baterie, SD karty, kabely...
 • Kameru při předání předvedeme a seznámíme posádku s obsluhou. M-CAM studio neručí za špatnou funkci kamer, způsobenou chybnou montáží, nebo obsluhou. Posádka současně zodpovídá za poškození techniky, způsobené při montáži nebo následkem havárie a je povinna uhradit případné náklady na opravu.
 • V této variantě (VARIANTA  A) nejsou obsažena užívací práva. To znamená, že posádka může záznam používat pro vlastní potřebu, nelze ale videa zveřejňovat např. sociálních sítích, na webových stránkách apod.
 • Počet kamerových sad je omezený a proto je vždy nutné dohodnout zapůjčení předem, nejlépe prostřednictvím rezervačního formuláře.

VARIANTA  B) - Zapůjčení kamer včetně montáže a kompletního servisu. Posádka se nestará o nic, pouze                              umožní našim technikům montáž do vozidla.

Obvyklý postup:

 • Montáž kamerové techniky obvykle provedou naši pracovníci v servisu před začátkem soutěže, není-li dohodnuto jinak.
 • Kamery jsou během závodu pod neustálou kontrolou. Servisní dohled po dobu trvání ( jako je kontrola systému, zálohování a kopírování dat, či případné odstraňování závad) provádíme mimo servisní zónu v přeskupení, nebo v uzavřených parkovištích za dohledu technického komisaře. Je žádoucí, aby byl u této činnosti jeden z členů posádky,  nebo je alespoň nutné vyjádřit souhlas se vstupem našeho technika do vozidla za účelem provedení nezbytných úkonů. (viz STANDARDNÍ PROPOZICE RALLY FAS AČR 2015 , čl. 31.8 Místa pro výměnu pásek z palubních kamer)
 • Demontáž zařízení, zpracování, třídění a příprava dat pro TV se děje průběžně, nebo po ukončení závodu.
 • Ostatní práce, jako upload videí na portál You Tube a předávání zdrojového materiálu jednotlivým posádkám pak v následujících dnech po skončení soutěže.
 • Všechna videa, nahraná během soutěže, budou umístěna na archivačním serveru M-CAM studio. Každá posádka má zřízen vlastní účet, kde jsou její videa nejpozději následující den po ukončení rally připravena ke stažení.

 • Současně s předáním zdrojového materiálu posádkám převede M-CAM studio s.r.o. na posádku užívací práva k jejich videím. To znamená, že takto získaný materiál může tým neomezeně používat pro svou potřebu, nebo pro potřebu svých týmových partnerů.

 • V případě předčasného odstoupení posádky z důvodu např. technické závady, havárie apod., jsou vždy účtovány pouze provedené práce a úkony. Tyto případy jsou konkrétně popsány v Obchodních podmínkách a uzavření dohody o pronájmu je vždy podmíněno souhlasem s nimi.

VARIANTA  C) -  Vlastní kamera

 • Máte-li  ve voze namontovanou svou vlastní kameru a chtěli byste prezentovat svá videa na vlastním webu, YouTube nebo jinde, případně vyrobit propagační DVD, není v tom problém.
 • Zkontrolujeme nastavení vašich kamer před, nebo v průběhu závodu, postaráme se i o výměnu baterií a kontrolu paměťových médií, průběžné zálohování nahrávek atd.
 • Dosáhnete-li výsledku v první desítce absolutního pořadí a chcete připravit videa ze své kamery pro výrobu reportáže Svět motorů na ČT Sport, rádi Vám pomůžeme...
 • Vždy platíte jen to co si objednáte, nebo dohodnete s našimi pracovníky. Ceny a nabídku naleznete v ceníku.

VARIANTA  D) - Soutěže mimo MČR

Pokud se posádka účastní závodů mimo MČR, například pohárových závodů v Česku, závodů ME, MS apod., máme připravenou variantu pro OSTATNÍ SOUTĚŽE.

 • Kamerový systém namontujeme do vašeho vozu v předstihu a to až s 20 dní před samotnou soutěží..
 • Vše bude i tak pracovat zcela bez nutnosti zásahu mechaniků.
 • Není třeba měnit baterie, záznamové karty, ani cokoliv nastavovat. Vše připravíme my při montáži.
 • Na posádku pak zbude pouze úkol: pomocí jediného stisknutí spínače spustit a ukončit nahrávání na rychlostní zkoušce.
 • Informace o cenách najdete v Ceníku v tabulce OSTATNÍ SOUTĚŽE.