Propojení Onboard kamer s ONI systém GPS

Tato varianta není s současné době v provozu, nicméně kamerový systém je na tuto možnost připraven.

 

Pokud se chystáte vyzkoušet kamerový systém M-CAM v soutěžním autě tak, aby vše pracovalo automaticky, bude nutné propojit ovládání kamer s kabeláží GPS ONI systému, kterou máte namontovanou v závodním voze.

Není to nic složitého. Celá úprava spočívá ve vyvedení žlutého a zeleného vodiče z ovládacího panýlku ve vozidle. Ten se následně propojí s ovládáním kamer a vše pak řídí pouze GPS systém, bez nutnosti zásahu posádky.

Schéma zapojení držáku jednotky ONI system v kufru auta, nebo na palubní desce.

schema

Ovládání kamery se připojuje na svorky 13 a 15 (žlutá a zelená). Vzhledem k tomu, že kamera bude umístěna v jiném místě než ovládací prvky, je třeba dva vodiče kabelu určeného pro kameru nadstavit a vytáhnout ke kameře. K propojení použijte černo-červenou kroucenou (Twist) dvoulinku, nebo Vám dodáme přímo originální kabel s konektorem . Druhý konec dvojlinky přivést k požadovanému místu instalace kamery. Jedná se o kontakt relé, takže pořadí vodičů není podstatné.

Všechny nové spoje je nutno důkladně zaizolovat pomocí smršťovací bužírky a na vodiči zafixovat teplým vzduchem. Izolovat je potřeba i volné konce vodičů.

panylek ONI

Máte-li ovládání GPS trvale zabudováno v palubní desce vozidla, můžete nyní již vyřazený přepínač RZ/SS (SA2) využít k ovládání kamer v situaci, že ještě není ve voze namontována jednotka GPS, např. při testování, zahraniční soutěži apod. Kamery pak můžete ovládat pouze zapnutím – vypnutím tohoto vypínače.

Test zapojení ovládání kamery

Pro ověření funkčnosti spínání nahrávacího zařízení kamery zkratujte vzájemně na konektoru CANON piny 13 a 15. Na vodičích ovládaní kamery na palubní desce by mělo dojít k jejich zkratování.