Podmínky pro montáž kamer TK FAS AČR

Technická komise FAS AČR vydala dne 13. 10. 2016 Obecné předpisy pro montáž kamer do soutěžních vozidel (Technická informace č.10/2016).

 

Použití fotografických přístrojů anebo videokamer musí být na konkrétním voze schváleno hlavním technickým komisařem. Pod níže uváděným termínem „kamera“ rozumíme kompletní sestavu resp. všechny součásti snímání a záznamu: objektiv, záznamové zařízení, baterie (napájení, zdroj), kryt (obal), držák.

 

1) VNITŘNÍ (INTERIÉROVÉ) KAMERY

Držák kamery musí být pevný, pevně připevněný a umístěný zásadně za opěradly sedaček – u sedaček typu „ušák“ nesmí žádná část kamery přesahovat přední hranu „ucha“ sedačky jezdce. Upevnění kamer k držáku a držáku k ochranné konstrukci vozu musí být mechanické (šroubový spoj, bezpečný a spolehlivé připevnění zdrhovací plastovou páskou). Je zakázáno instalovat kamery pomocí lepicí pásky, suchého zipu nebo přísavek.

Kamera typu „Crayon“ Tyto kamery (objektivy) mohou být pevně uchyceny na stojně předního oblouku (bočního půl nebo oblouku) nebo na platu přístrojové desky. Záznamové zařízení a ev. zdroj musí být upevněny na podlaze vozu za sedačkami.

 

2) VNĚJŠÍ (EXTERIÉROVÉ) KAMERY

Kamery včetně držáku musí být při pohledu shora umístěny uvnitř obrysu vozu. Upevnění kamer k držáku a držáku k exteriéru vozu musí být mechanické. Použije-li se k upevnění ramene, může mít toto délku (výšku) max. 40 mm. Je zakázáno instalovat kamery pomocí lepicí pásky, suchého zipu nebo přísavek.

Je-li použito separátního záznamového zařízení, musí toto být včetně zdroje umístěno a pevně upevněno na podlaze vozu za sedačkami nebo na místě, kde nedojde ke styku s tělem jezdce nebo spolujezdce.

 

Otevřené vozy

Držák kamery musí být na ochrannou konstrukci upevněn mechanicky.

  •  Polohovatelné kamery jsou povoleny pouze za hlavovou opěrkou.
  •  Kamery, umístěné na úrovni hlavové opěrky, musí být nejméně 400 mm od přilby jezdce

 

Uzavřené vozy

Držák, o max. výšce 40 mm, musí být ke karoserii připevněn pomocí šroubů přes 3 mm silnou podložku (plast, dřevo…) o min. ploše 120 cm². Podložka nesmí přesahovat obrys vozu

 

Celý předpis ke stažení zde